توضیحات

با طراحی زیبا و حساب شده این شلوار،شما میتوانید از صعودهای فنی خود لذت دوچندانی ببرید. زانوها با طراحی ارگونومیک اجازه عمل آزادانه ای را به شما میدهد و پارچه های مقاوم در قسمت زانو، پشت و قسمت داخلی پایین، مقاومت شلوار را چندین برابر میکند، جیبهای متعدد اجازه گرم نگه داشتن وسایل اضطراری کوچکتان را به شما میدهد و کمربند و زیپ جلوی شلوار راحتی پوشیدن انرا تضمین میکند.زیپ تعبیه شده در قسمت پایین پشت به شما اجازه میدهد تا بدون درآوردن کفش شلوارتان را بپوشید و پارچه پلار،گرمای شما را از اوایل پاییز تا اواسط بهار تضمین خواهد کرد.