توضیحات

زیپ بغل سراسری،وزن کم ،دوختهای آببندی شده و دوخت زانوها با طراحی ارگونومیک باعث شده تا این شلوار به یک محصول پرکاربرد و عموم پسند تبدیل شود.زیپ سراسری بغل این امکان را به شما میدهد که با بازکردن آن به راحتی و بدون درآوردن کفش آن را بپوشید.باداشتن وزن و حجم کم جای کوچکی را در کوله تان اشغال خواهد کرد و همچنین پارچه مقاوم که در قسمت داخلی پایین آن استفاده شده از صدمات کرامپون جلوگیری خواهد کرد.