توضیحات

با داشتن وزن کم و گرمایش ایده آل یکی از لباسهایی که بیشترین کاربرد را برایتان خواهد داشت.از اوایل پاییز که هوا رو به سردی میگذارد تا اواسط بهار همراه شما در کلیه فعالیتهای کوهنوردی،کوهپیمایی،جنگل نوردی و… خواهد بود.پارچه های ضدخش بکاررفته در زانوها از فرسایش زیاد شلوار جلوگیری کرده و دوجیب تعبیه شده وسایل اضطراری شما را از گزند سرما در امان خواهد داشت.