توضیحات

به دنبال خوابی راحت در دل طبیعت هستید؟ کیسه خواب نایت لایت۲۰۰ قایا پاسخی است به این خواسته شما. با داشتن وزنی فوق العاده سبک، معادل ۱۰۰۰گرم، این کیسه خواب بهترین نسبت گرمایش به وزن را داراست بدون اینکه از قابلیتهای یک کیسه خواب در راستای کاهش وزن کاسته شده باشد. کوهنوردان، طبیعت گردان و کمپ کنندگان به این کیسه خواب به مثابه بهترین گزینه ای می‌نگرند که در آن کمترین وزن و بیشترین گرما اهمیت دارد. محافظ زیپ درون کیسه خواب همچنین در حفظ گرمای درونی کیسه خواب نقش مهمی دارد. برای افزایش عایق حرارتی، در قسمت یقه کیسه خواب، بندِ کشی برای جمع کردن قسمت دور سر قرار گرفته است. الیاف مصنوعی به کار رفته شما را در برابر عوامل محیطی معتدل به خوبی محافظت می‌کند، به راحتی جمع می‌شود و فضای کمی داخل کوله می‌گیرد.