توضیحات

برای کوهنوردان حرفه ای بسیار پیش آمده که به ناگاه شرایط آب و هوایی دگرگون شده و نیاز شدید به استفاده از شلوار گرتکس باشد.ولی مسئله بزرگ برای استفاده از آن این است که به خاطر اندازه بزرگ کفشها باید آنها را درآورد تا از شلوار استفاده کرد ولی در ان شرایط این امر ناممکن است.راه حل این مسئله شلوار گرتکس GIYIM  میباشد که با داشتن زیپ سراسری در بغل امکان باز شدن کامل را دارد و شما میتوانید بدون درآوردن کفشهایتان آن را بپوشید.با داشتن گتر که از سیم بکسل استفاده شده و دگمه مخصوص که از باز شدن ناخواسته آن جلوگیری میشود دیگر نیازی به حمل گتر نخواهید داشت و دوخت ارگونومیک قسمت زانو حرکت آزادانه ای را در کوهپیمایی و صعودهای فنی به شما خواهد داد.دوبنده سرشانه نیز شلوار را در بدن شما فیکس نگه خواهد داشت.