روش تحویل سفارش در قایا چیست؟

ابتدا بعد ثبت نام و خرید توسط مشتری ، توسط مدیر فروش سفارش کنترل و به واجد انبار ارجاع داده میشود

سپس واحد انبار اجناس و کالاهای مورد نظر سفارش را در باکس بستی قرار میدهد.

مسئول بسته بندی کلیه اجناس را طبق فاکتور (رنگ و سایز) کنترل نموده و در بسته بندی مناسب قرار داده و آماده توسط

پیک ، پست یا تیپاکس میکند.

در تمامی مراحل بالا به مشتری وضعیت فعلی سفارش پیامک میشود.