خیر، در حال حاضر به دو صورت آنلاین و کارت به کارت امکان ثبت سفارش و ارسال کالا وجود دارد.