بله. قبل از خرید میبایست از طریق شماره موبایل ثبت نام کنید.