نام اختصاصی محصول کاپشن تنفسی سبک از قایا به معنی بارانی، بالاپوش، عبای بلند، جوشن اسب، زره اسب، پولک زینتی که عروسها به صورت خود می چسبانند