نام اختصاصی محصول کاپشن بچگانه از قایا به معنی چادر، خیمه، ستاره ثریا، نام ترکی ستاره پروین