نام اختصاصی محصول کاپشن پلار کلاه دار از قایا به معنی پدر، والد، بابا، مرد مسن، پیرمرد، آدم محترم